Velkommen til Medisinsk senter fornebu 

Flymedisin

Dr. Andrea Berz har vært godkjent som flylege siden 1991 (JAA-godkjent flylege) og driver Fornebu Flymedisinske Senter ANS.

F.o.m 01.06.2012 kan dr. Berz utstede legeattesten direkte etter delegert myndighet fra Luftfartstilsynet.
Utstedelse kan foretas 45 dager før attestens utløp og likevel beholde samme utløpsdato som på forrige attest. Kommer klienten før/etter de 45 dagene skal han/hun ha datoen for undersøkelsen som utløpsdato neste gang.

Til undersøkelsen bør det medbringes
- indentifikasjonspapirer
- siste medical
- brilleseddel eller kopi av synstest
- eventuelle epikriser

Godkjennelsen omfatter følgende grupper:
Trafikkflygere, legeattest klasse 1
Privatflygere, legeattest klasse 2
Kabinbesetningsmedlemmer
Seilflyger/fører av friballong
Flygeledere klasse 3
Personell i brann- og redningstjenesten på norske lufthavner

For mer informasjon klikk deg inn på:
Luftfartstilsynet www.luftfartstilsynet.no
International civil aviation organization (www.icao.int)
Norsk Flymedisinsk Forening (www.norskflymedisin.no)

Dr. Andrea Berz er også med i svarpanelet som flylege på www.lommelegen.no

Laget av Mikkel Tysland