Velkommen til Medisinsk senter fornebu 

Individuell fysioterapibehandling


Yngve Røe er autorisert fysioterapeut med kommunal driftstilskuddsavtale. I tillegg til lang erfaring med å behandle pasienter, har han en hovedfagsgrad (Cand. San) og en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo. Det legges vekt på at den behandlingen du får som pasient er kunnskapsbasert, det vil si at både dine egne erfaringer med smertene/plagene og oppdatert forskningskunnskap får betydning for den behandlingsplanen som settes opp. Behandlingen som gis er øvelser, ofte supplert med tøyninger. Andre behandlingstyper vil kun unntaksvis bli benyttet.

Du vil kunne få behandling for de fleste smertetilstander i bevegelsessystemet. Det legges vekt på at antallet individuelle konsultasjoner holdes på et minimum, men at du i stedet får tett oppfølging når det gjelder egenaktivitet. Egenaktiviteten kan bestå av hjemmeøvelser som du får, og/eller modifisering av fysiske aktiviteter som du kjenner. Det langsiktige målet for behandlingen er at du skal være rustet til å forebygge at smertene/plagene kommer tilbake igjen på et senere tidspunkt. Det gis kun unntaksvis kontinuerlig fysioterapibehandling over lengre tid.

Fysioterapibehandlingen ved senteret foregår i nært samarbeid med fastlegene, slik at du som pasient skal føle deg best mulig ivaretatt.

 

Laget av Mikkel Tysland