Velkommen til Medisinsk senter fornebu 

Helsekontroller for bedrifter

 

Regelmessige helsekontroller gjøres for å forebygge helseproblemer. Vi tilbyr derfor en grundig helsekontroll, som også omfatter laboratorieprøver som beskrevet nedenfor.


1. Innkalling
Medisinsk Senter Fornebu sender en liste over ledige timer til helsekontrollene og en kort veiledning minst 2 måneder i forveien. Bedriften sender deretter den ferdigutfylte listen tilbake til Medisinsk Senter Fornebu. Alle over 50 år bør møte fastende (12 timer) De bør settes opp til timer om morgenen. Dette er bedriftens ansvar. Det er ønskelig med en morgenurinprøve (midtstråleurin), som pasienten medbringer til helsekontrollen.
Bedriften sender deretter den ferdigutfylte listen tilbake til Medisinsk Senter Fornebu.


2. Gjennomføringen av helseundersøkelsen
Helsekontrollen består av en målrettet undersøkelse hos både legesekretær og allmennlege.
Følgende undersøkelser inngår i helsekontrollen:
- Måling av høyde, vekt og bukomfang (ved behov)
- Måling av blodtrykk og puls
- EKG (måling av hjerterytme) ved førstegangsundersøkelse hos alle over 40 år, deretter ved behov.
-Spirometri (lungefunksjonstest)
- Hørselstest, synstest (avstand) og måling av øyetrykk tas etter vurdering av legen
- Generell helsesamtale om arbeid, familie, kost, livsstil, allergier m.m.
- Klinisk undersøkelse av hjerte, lunger, buk og hud
- Undersøkelse av prostata hos menn over 50 år som selv ønsker det (tidligere ved behov)
- Undersøkelse av bryst hos alle kvinner, som selv ønsker det
- Gynekologisk undersøkelse og celleprøvetaking hvert 3. år hos kvinner over 25 år (tidligere ved behov)
- Undersøkelse av endetarmen hos alle over 50, som selv ønsker det
Laboratorieprøver:
- Urinprøve (u-stix samt evt. tilleggsprøver ved behov)
- Blodprosent, kolesterol, blodsukker (hos alle over 50 år)
- Ytterligere laboratorieprøver vurdert på medisinsk grunnlag av legen eller ønske fra kunden (ekstrakostnader belastes kunden).
Fornyelse av resepter og henvisninger til spesialister eller andre helseaktører vil kunne skje på stedet under samme konsultasjon uten at utløser noen ekstrakostnader.


3. Tilbakemelding

Etter at helsekontrollen er gjennomført får vedkommende utlevert resultatene med en gang. Det må beregnes noen dagers svartid for prøver, som må sendes videre til andre laboratorier. Ved unormale funn vil vedkommende bli skriftlig informert av legen etter at svarene har kommet tilbake fra de eksterne laboratoriene.

Laget av Mikkel Tysland