Velkommen til Medisinsk senter fornebu 

Helsekontroller for bedrifter

Regelmessige helsekontroller gjøres for å forebygge helseproblemer. Vi tilbyr derfor en grundig helsekontroll, som også omfatter laboratorieprøver som beskrevet nedenfor.

Innkalling
Medisinsk Senter Fornebu sender en liste over ledige timer til helsekontrollene til bedriften minst 1 måned i forveien. Bedriften sender deretter den ferdigutfylte listen tilbake til Medisinsk Senter Fornebu. Alle over 50 år bør møte fastende (12 timer). Disse kontrollene bør helst settes opp til timer om morgenen. Dette er bedriftens ansvar. Det er ønskelig med en morgenurinprøve (midtstråleurin) som pasienten medbringer til helsekontrollene.

Gjennomføring av helsekontrollene
Helsekontrollene består av en målrettet undersøkelse hos både legesekretær og allmennlege.

Følgende undersøkelser inngår i helsekontrollen:
Måling av høyde, vekt og midjemål (ved behov)
Måling av blodtrykk og puls
EKG etter legens vurdering
Spirometri (lungefunksjonstest) etter legens vurdering. Utgår foreløpig pga. koronasituasjonen.
Hørselstest og synstest (avstandssyn) tas etter vurdering av legen
Samtale om helsetilstand, arvelige faktorer, kosthold, livsstil, allergier, reiseaktivitet og utfordringer forbundet med den
Klinisk undersøkelse av hjerte, lunger, buk, hud
Undersøkelse av prostata hos menn over 50 år som selv ønsker det
Undersøkelse av bryst hos kvinner som selv ønsker det
Undersøkelse av endetarmen hos alle over 50 år som selv ønsker det

Laboratorieprøver:
Urinprøve (urinstix samt evt. tilleggsprøver ved behov)
Blodprosent, kolesterol, blodsukker (hos alle over 50 år)
Ytterligere laboratorieprøver vurdert på medisinsk grunnlag av legen eller etter ønske av kunden. Ekstrakostnader belastes kunden.

Fornyelse av resepter og henvisninger til spesialister eller andre helseaktører vil kunne skje på stedet under samme konsultasjon uten at det utløser noen ekstrakostnader.

Tilbakemelding
Etter at helsekontrollene er gjennomført kan vedkommende få utlevert resultatene med en gang. Det må beregnes noen dagers svartid for prøver som må sendes til eksterne laboratorier. Ved unormale funn vil vedkommende bli skriftlig informert av legen etter at svarene har kommet tilbake fra de eksterne laboratoriene.Laget av Mikkel Tysland