Velkommen til Medisinsk senter fornebu 

Om Medisinsk Senter Fornebu

Vi legger vekt på et tverrfaglig tilbud til våre pasienter. 
Vårt team består av følgende aktører:  

Dr. Andrea Berz er spesialist i allmennmedisin, spesialist i flymedisin og universitetslektor v/ Universitetet i Oslo og har mange års erfaring innenfor bedriftshelsetjeneste/personallegeordning.  Dr. Berz er med i svarpanelet på www.lommelegen.no som flylege. Hun er godkjent petroleumslege og sjømannslege.

Dr Christian Sjeggestad Berg
Dr. Christian Sjeggestad Berg er i utdanningspermisjon til august 2019. I denne perioden vil Dr. Ranveig Nikoline Saura Dyb være vikar på hans liste. Timebestilling til dr Dyb gjøres i dr. Sjeggestad Bergs timebok.

bytte fastlege

Dr. Egil Johannesen er spesialist i allmennmedisin. Allmennlege i Kirkenes siden 1997 og fastlege ved Medisinsk Senter Fornebu fra sommeren 2010. Johannesen har erfaring som svært generell allmennpraktiker med fokus på utredning og behandling i egen praksis, og har jobbet mye med muskel-/skjelettproblematikk i samarbeid med fysioterapeut. Han har også jobbet i mange år som helsestasjons- og skolelege.

Dr. Kim Dysthe deler faslegeliste med dr Nina Lindstad

Dr Dysthe har mange års erfaring som fastlege i Bærum og har lenge drevet forskning ved siden av jobb som allmennlege. Han har bred kompetanse innen allmennmedisin, han har også jobbet med arbeidsmedisin og psykiatri.

Dr. Line Syvertsen er spesialist i allmennmedisin. Hun har i mange år jobbet ved Oslo Legevakt. Hun har også erfaring fra barne-og ungdomspsykiatrien og Olafiaklinikken. De siste årene har hun jobbet ved Østerås legekontor og Bærumsklinikken. Hun har flere års erfaring som helsestasjonslege.  

Fastlege bytter du her: fastlegebytte

Dr. Nina Lindstad er spesialist i allmennmedisin og idrettslege NIMF. Dr. Lindstad har i flere år deltatt i svarpanelet på www.doktoronline.no 

Yngve Røe er autorisert fysioterapeut med kommunal driftstilskuddsavtale. I tillegg til lang erfaring med å behandle pasienter, har han en hovedfagsgrad (Cand. San) og en doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo. Det legges vekt på at den behandlingen du får som pasient er kunnskapsbasert, det vil si at både dine egne erfaringer med smertene/plagene og oppdatert forskningskunnskap får betydning for den behandlingsplanen som settes opp. For ytterligere informasjon se Individuell Fysioterapibehandling

Bente Lindseth er autorisert psykolog og medlem av Norsk Psykologforening.
Hun har lang klinisk erfaring og tilbyr individual- og parterapi.
Foruten terapi tilbyr hun rådgivning og kurs til privatpersoner, arbeidstakere og ledere.

Våre helsesekretærer er:
Anahita Raha
Catrine Ditløv Tyldum
Hildegunn Vangberg Mørch
Hege Burø
Marit Strømsvåg

Alle legene ved helsesenteret er fastleger. Dersom det er ledig på våre lister er du velkommen til å bytte til oss.
Se min fastlege

Vi har for øvrig et nært samarbeid med legespesialister innenfor flere fagområder.  

Helsesenteret har full vaksinasjonsservice på lik linje med de offentlige vaksinasjonskontorene og er godkjent som internasjonal gulfebervaksinatør. Vi vil kunne være rådgivende overfor bedriftens ansatte i forbindelse med reiseaktiviteter til risikoområder. Vi tilbyr influensavaksinering hver høst.

Vi har konkurransedyktige priser når det gjelder helsekontroller for bedrifter/personallegeordninger. Vi kan skreddersy løsninger til den enkelte bedrift avhengig av behov og bedriftens størrelse. 

Laget av Mikkel Tysland