Velkommen til Medisinsk senter fornebu 

Psykolog


Bente Lindseth er autorisert psykolog og medlem av Norsk Psykologforening. 
Hun har lang klinisk erfaring og tilbyr individual- og parterapi. 
Foruten terapi tilbyr hun rådgivning og kurs til privatpersoner, arbeidstakere og ledere. 
Hun behandler depresjon, angst, utbrenthet, stress-relaterte problemer, samlivsproblemer, lavt selvbilde og andre lettere psykiske lidelser. 
I tillegg tar hun på seg kurs- og undervisningsoppdrag innen ledelse, stressmestring og konfliktløsning.   

Henvisning fra lege er ikke nødvendig. 


Terapi har som målsetning å fjerne eller redusere ulike psykiske plager som pasienten har. De mest vanlige plagene som har effekt av terapi er depresjoner, diverse typer angstproblematikk og utbrenthet. Ofte vil terapien foregå i samarbeid med lege. Terapien er som oftest strukturert og rettet mot klientens aktuelle problemer. Klienten trenes i metoder for å mestre vanskelighetene. Disse skal også anvendes etter at terapien er avsluttet. Å lære seg selv og egne ressurser å kjenne og å bli flinkere å lytte til kroppens indre signaler er nyttige verktøy for å kunne hjelpe seg selv i ulike situasjoner. Gjennom et samarbeid mellom psykolog og klient, som ofte krever innsats fra begge parter, blir klienten etter hvert bedre i stand til å mestre sine problemer.

Laget av Mikkel Tysland