Velkommen til Medisinsk senter fornebu 

Timebestilling og reseptbestilling

helsenorge.no pålogging for Medisinsk Senter Fornebu

For akutte, livstruende tilstander ring 113 !
For medisinske tilstander som haster og som ikke kan vente til ehastetime (se under), ring nærmeste legevakt på 116 117.


Bestilling av vanlige- video og ehastetimer timer via helsenorge.no

Vi ønsker at våre fastlegepasienter bruker vår selvbetjeningsløsning via pålogging med bank-id på helsenorge.no for alle timebestillinger og bestilling av enkle resepter. Det er kun fastlegepasienter som har tilgang til tjenesten.
Du kan ikke bestille flyger-, petroleums- ellers sjømannslegeattester via eportal.
Er du i tvil: ring legekontoret 67590636

Alle tilgjengelige timer på helsenorge.no kan omgjres til videokonsultasjon ved å skrive "video" i emnefeltet


ehastetimer: kan bestilles på helsenorge.no. Timebestillingen åpner kl 16 dagen før. Dette er korte time på 10-15 minutter for én problemstilling som av medisinske årsaker ikke kan vente på vanlig timebestilling.
Vanlig legetime: 15-20 minutter  (lengre tid etter avtale)

Logg inn på helsenorge.no og velg den tiden som passer deg. Du kan angi hva det gjelder, avbestille, eller sjekke tidspunktet i ettertid. Du kan velge om du vil ha en SMS-påminnelse om timen.

Timebestillingen via telefon:

Timebestilling pr telefon:
Ring 67590636 Telefonen er åpen fra 08:30 – 11:15 og 12:30 – 15:00.

Fornyelse av resepter via helsenorge.no

helsenorge.no gir mulighet for reseptbestilling. Men NB!: Vi fornyer faste resepter for kronisk sykdom når du er til en kontroll. Da har vi anledning til å justere og planlegge for et år.
Eksempler på resepter som du gjerne kan fornnye via ePortal er:

  • Allergimedisiner og migrenemidler som fungerer bra.
  • P-piller
  • Syredempere (som fungerer)


Sovemedisin, beroligende, smertestillende :
Kun når du har avklart med legen din at det er greit
Din reseptbestilling går rett til legen din.
Beregn 2-3 dager på leveringen – i tilfelle legen er borte
Du vil få en melding når resepten er klar


HELSENORGE.NO

 

Laget av Mikkel Tysland