Velkommen til Medisinsk senter fornebu 

Timebestilling og reseptbestilling

helsenorge.no pålogging for Medisinsk Senter Fornebu

For akutte, livstruende tilstander ring 113 !
For medisinske tilstander som haster og som ikke kan vente til ehastetime (se under), ring nærmeste legevakt på 116 117.


Bestilling av vanlige timer via helsenorge.no og ehastetimer og vanlige timer via besoklegen.no

Vi ønsker at våre fastlegepasienter bruker vår selvbetjeningsløsning via pålogging med bank-id på helsenorge.no og besoklege.no for alle timebestillinger og bestilling av enkle resepter. Det er kun fastlegepasienter som har tilgang til tjenesten.
Du kan ikke bestille flyger-, petroleums- ellers sjømannslegeattester via eportal.
Er du i tvil: ring legekontoret 67590636

ehastetimer: kan foreløpig bare bestilles på besøklegentimebestillingen åpner kl 16 dagen før. Dette er korte time på 10-15 minutter for én problemstilling som av medisinske årsaker ikke kan vente på vanlig timebestilling.
Vanlig legetime: 15-20 minutter  (lengre tid etter avtale)

Logg inn på helsenorge.no ellerbesoklegen.no og velg den tiden som passer deg. Du kan angi hva det gjelder, avbestille, eller sjekke tidspunktet i ettertid. Du kan velge om du vil ha en SMS-påminnelse om timen.

Timebestillingen via telefon:

Timebestilling pr telefon:
Ring 67590636 Telefonen er åpen fra 08:30 – 11:15 og 12:30 – 15:00.

Fornyelse av resepter via helsenorge.no og besoklegen.no

helsenorge.no gir mulighet for reseptbestilling. Men NB!: Vi fornyer faste resepter for kronisk sykdom når du er til en kontroll. Da har vi anledning til å justere og planlegge for et år.
Eksempler på resepter som du gjerne kan fornnye via ePortal er:

  • Allergimedisiner og migrenemidler som fungerer bra.
  • P-piller
  • Syredempere (som fungerer)


Sovemedisin, beroligende, smertestillende :
Kun når du har avklart med legen din at det er greit
Din reseptbestilling går rett til legen din.
Beregn 2-3 dager på leveringen – i tilfelle legen er borte
Du vil få en melding når resepten er klar


HELSENORGE.NO

 

Laget av Mikkel Tysland